G-WSV06XVJM7

Phan Anh – Học viên du học Hàn Quốc

Lần đầu xa nhà đến với một đất nước xa lạ, may mắn ở đây luôn có các bạn học Việt One bên cạnh, Việt One đã tạo cho mình ước mơ, thì mình sẽ thực hiện ươc mơ đó tốt nhất có thể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »
0886.383.666