CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ONE.

 Địa chỉ trụ sở chính: – Số 37, Đường Đào Duy Từ, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

– Điện thoại : 02388. 686.687 Di động : 0978.402.999

Facebook : https://www.facebook.com/congtycophanvietone/