Trang chủ Giảng viên Nguyễn Hoàng Bảo Khánh

Nguyễn Hoàng Bảo Khánh

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Văn thuyết
Từng học tập và sinh sống ở Nhật Bản 5 năm
Chứng chỉ đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Trường Đào tạo Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM cấp.
– Chứng chỉ Qualified Education Agent Counsellor – QEAC #M845. Chứng chỉ đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Ý kiến bình luận
Translate »
Liên hệ
0981936147