G-WSV06XVJM7

Danh sách MỚI trường ưu tiên Top 1% của Hàn Quốc

Danh sách trường ưu tiên tại Hàn Quốc có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1% của Bộ tư pháp Hàn Quốc, danh sách trường được cấp visa thẳng du học Hàn Quốc


Cập nhật danh sách trường ưu tiên tại Hàn Quốc có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1%. Danh sách trường có visa thẳng cho du học sinh sang Hàn Quốc vào các kỳ nhập học năm 2019 như sau.

CÓ 35 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỆ 4 NĂM
STTTên trường tiếng HànTên trường tiếng Anh
1건국대Konkuk University
2경북대Kyungpook National University
3계명대Keimyung University
4고려대(세종)Korea University (Sejong Campus)
5광주여대Kwangju Women’s University
6국민대Kookmin University
7단국대Dankook University
8대구가톨릭대Daegu Catholic University
9대전대Daejeon University
10동의대Dong-eui University
11목포해양대Mokpo National Maritime University
12부경대Pukyong National University
13부산대Busan National University
14서강대Sogang University
15서경대Seokyeong University
16서울대Seoul National University
17서울시립대University of Seoul
18성신여대Sungshin Women’s University
19세종대Sejong University
20순천향대Soon ChunHyang University
21연세대(원주)Yonsei University (Wonju Campus)
22연세대Yonsei University
23우송대Woosong University
24이화여대Ewha Women’s University
25인천대Incheon National University
26조선대Chosun University
27중앙대Chung-ang University
28중원대Jungwon University
29충남대Chungnam National University
30충북대Chungbuk National University
31포항공과대Pohang University of Science and Technology
32한국과학기술원KAIST
33한동대Handong Global University
34호남대Honam University
35홍익대Hongik University
CÓ 8 TRƯỜNG CAO ĐẲNG
STTTên trường tiếng HànTên trường tiếng Anh
1우송정보대Woosong Information College
2대구공업대Daegu Technical University
3동원과학기술대Dongwon Institute of Science and Technology
4서울예술대Seoul Institute of the Arts
5영남이공대Yeungnam University College
6인하공업전문대Inha Technical College
7한국영상대Korea University of Media Arts
8한양여대Hanyang Women’s University
CÓ 7 TRƯỜNG HỆ SAU ĐẠI HỌC
STTTên trường tiếng HànTên trường tiếng Anh
1과학기술연합대학원대학University of Science & Technology
2국제암대학원대학Graduate School of Cancer Science and Policy
3선학유피대학원대학SunHak Universal Peace Graduate University
4한국개발연구원(KDI)국제정책대학원대학KDI School of Public Policy and Management
5한국전력국제원자력대학원대학KEPCO International Nuclear Graduated School
6한국학중앙연구원한국학대학원The Graduate School of Korean Studies, The Academy of Korean Studies
7서울외국어대학원대Seoul University of Foreign Studies


Xem thêm: Bảng danh sách các trường hệ Đại học ƯU TIÊN được cấp VISA THẲNG năm 2018:

STT  Tên Trường  Tỉnh/TP
1Gachon UniversityGyeonggi-do
2Catholic Kwandong UniversityGangwon-do
3Catholic University of KoreaSeoul
4Gangneung-Wonju National UniversityGangwon-do
5Konkuk UniversitySeoul và Chungcheongbuk-do
6Konyang UniversityChungcheongnam-do
7Kyungnam UniversityGyeongsangnam-do
8Kyungpook National UniversityDaegu
9Kyungsung UniverSityBusan
10Kyung Hee UniversitySeoul
11Korea University (Sejong Campus) Sejong
12Kosin UniversityBusan
13Kwangju Women’s UniversityGwangsan-gu
14Kookmin UniversitySeoul
15Kunsan National UniversityJeollabuk-do
16Kumoh National Institute of TechnologyGyeongsangbuk-do
17Gimcheon UniversityGyeongsangbuk-do
18Dankook UniversityGyeonggi-do
19Daegu Catholic UniversityGyeongsangbuk-do
20Daegu UniversityGyeongsangbuk-do
21Daegu Haany UniversityGyeongsangbuk-do
22Daejeon UniversityDaejeon
23Dongguk UniversitySeoul
24Dongseo UniversityBusan
25Dong-eui UniversityBusan
26Mokpo National Maritime UniversityJeollanam-do
27Pai Chai UniversityDaejeon
28Baekseok UniversityChungcheongnam-do
29Pusan National UniversityBusan
30Busan University of Foreign StudiesBusan
31Sahmyook UniversitySeoul
32Seoyeong UniversityGwangju
33Sun Moon UniversityChungcheongnam-do
34Sungkyunkwan UniversitySeoul
35Sungshin Women’s UniversitySeoul
36Semyung UniversityChungcheongbuk-do
37Sejong UniversitySeoul
38Silla UniversityBusan
39Andong National UniversityGyeongsangbuk-do
40Yonsei University (Wonju Campus)Gangwon-do
41Yeungnam UniversityGyeongsangbuk-do
42Woosuk UniversityJeollabuk-do
43Woosong UniversityDaejeon
44Ewha Womans UniversitySeoul
45lncheon National UniversityIncheon
46Inha UniversityIncheon
47Jeonju UniversityJeollabuk-do
48Jeju National UniversityJeju-do
49Chosun UniversityKwangju
50Joongbu UniversityChungcheongnam-do
51Chung-Ang UniversitySeoul
52Jungwon UniversityChungbuk
53Changwon National UniversityGyeongsangnam-do
54Cheongju UniversityChungcheongbuk-do
55Chungnam National UniversityDaejeon
56Chungbuk National UniversityChungcheongbuk-do
57Pyeongtaek UniversityGyeonggi-do
58KAISTDaejeon
59Korea National University of EducationChungcheongbuk-do
60International University of KoreaGyeongsangnam-do
61Handong Global UniversityGyeongsangbuk-do
62Hallym UniversityGangwon-do
63Hanseo UniversityChungcheongnam-do
64Hanyang UniversitySeoul
65Honam UniversityGwangju
66Hoseo UniversityChungcheongnam-do
67Hongik UniversitySeoul

Các trường hệ cao đẳng

STTTên trườngTỉnh/ TP
1Daegu Technical UniverSltyDaegu
2Dongyang Mirae UniversitySeoul
3Bucheon UniversityGyeonggi-do
4Seoul Institute of the ArtsGyeonggi-do
5Yeungnam University CollegeDaegu
6Yeungjin CollegeDaegu
7Yong-in Songdam CollegeGyeonggi-do
8Ulsan CollegeUlsan
9Inha Technical CollegeIncheon
10Jeonbuk Science CollegeJeollabuk-do
11Jeonju Kijeon CollegeJeollabuk-do
12Cheju Tourism CollegeJeju-do
13Cheju Halla UniversityJeju-do
14Korea College of Media ArtsSejong

Hệ sau đại học

STTTên trường
1University of science & technology
2Graduate School of Cancer Science and Policy
3Seoul University of Foreign Studies
4SunHak Universal Peace Graduate University
5KDI School of Public Policy and Management

Trong đây là danh sách các trường đại học ưu tiên (Trường TOP) của Hàn Quốc, nghĩa là nếu các bạn chọn trường trên đây thì được miễn giảm rất nhiều thủ tục, hồ sơ, không phải qua sứ quán phỏng vấn và được cấp VISA thẳng chỉ trong khoảng 1 tháng nếu hồ sơ đủ điều kiện. Danh sách này được áp dụng từ kỳ tháng 03/2018 đến hết kỳ tháng 03/2019. Sang kỳ tháng 03/2019 thì cục xuất nhập cảnh Hàn Quốc lại kiểm tra tỉ lệ bỏ trốn, nếu trường nào vượt quá 1% thì trường đó bị loại ra khỏi danh sách trường ưu tiên .

Xem thêm Top trường ưu tiên năm 2017

Trường ưu tiên có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1%, được cục quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc thẩm định hàng năm. Có thể trong năm nay trường A được cấp visa thẳng cho du học sinh quốc tế, đến kỳ thẩm định tỉ lệ bỏ trốn trên 1%, thì kỳ sau trường A không được nằm trong danh sách các trường ưu tiên được cấp visa thẳng.

Các trường ưu tiên đào tạo hệ đại học

Ở Thủ đô Seoul

 • Đại học Korea
 • Đại học KyungHee
 • Đại học Dankook
 • Đại học NamSeoul
 • Đại học Seokyeong
 • Đại học nữ sinh Sungshin
 • Đại học SoGang
 • Đại học Khoa học Công nghệ Seoul
 • Đại học Seoul
 • Đại học Kookmin
 • Đại học nữ sinh Sookmyung
 • Đại học Dogguk
 • Đại học nữ sinh Duksung
 • Đại học Konkuk (có cơ sở tại ChungJu)
 • Đại học Kyung Hee
 • Đại học Dongguk (có cơ sở tại Gyeongju, Bắc Gyeongsang và Los Angeles, Mĩ).
 • Đại học nữ sinh Seoul
 • Đại học Nữ sinh Ewha
 • Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc (có cơ sở tại Yongin).

Ở thành phố cảng Busan

 • Đại học Dongseo
 • Đại học Pusan
 • Đại học ngoại ngữ Pusan
 • Đại học Pukyong
 • Đại học Tongmyong
 • Đại Học Dongmyung

Ở Thành phố Suwon

 • Đại học hàng hải Hàn Quốc
 • Đại học Yonsei (có cơ sở tại Wonju).
 • Đại học SungKyunKwan
 • Đại học Ngoại ngữ Hankuk
 • Đại học ChungAng

Ở các tỉnh, thành phố khác

 • Đại học Kyungpook
 • Đại học quốc gia Chonbuk
 • Đại học Semyung
 • Đại học ChungAng
 • Đại học ChangWon
 • Đại học Jeonju
 • Đại học Korea tech
 • Đại học Wonkwang
 • Đại học quốc gia JeJu
 • Đại học ChungNam
 • Đại học ChungBuk
 • Đại học Hanseo
 • Đại học Inha
 • Đại học GyeongSang
 • Đại học khoa học công nghệ Ulsan
 • Đại học Ulsan
 • Đại học woosong
 • Viện Khoa học Công nghệ Quốc gia Ulsan
 • Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc
 • Đại học quốc gia Kangwon
 • Đại học Soonchunhyang
 • Đại học Wonkwang
 • Đại học quốc gia Chonbuk
 • Đại họcHoseo

Các trường ưu tiên tại Hàn Quốc đào taọ hệ hệ cao đẳng:

 • Cao đẳng Kyungpuk
 • Cao đẳng kĩ thuật Inha
 • Đại học Gumi
 • Đại học Cheju Halla
 • Đại học nữ Hanyang
 • Đại học Dongyang Mirae
 • Đại học khoa học công nghệ Busan
 • Đại học Hallym Polytechnic
 • Đại học Hosan
 • Đại học nghệ thuật Seou
 • Đại học Yeoju

Các trường ưu tiên tại Hàn Quốc đào tạo hệ cao học:

 • Đại học Geonsin
 • Đại học khoa học và công nghệ
 • Đại học Amdae
 • Đại học Torch Trinity
 • Đại học Cheongshim
 • Đại học chính sách và quản lý công KDI
 • Đại học năng lượng nguyên tử quốc tế Kepco
 • Đại học thương mại luật quốc tế

Nếu các bạn đăng ký du học ở các trường ưu tiên trên đây, vào các kỳ nhập học các tháng 3 – 6 – 9 – 12 năm 2018, các trường trên vẫn nằm trong danh sách trường được cấp visa thẳng Hàn Quốc. Đi du học theo diện visa thẳng có ưu điểm là: Đi nhanh, thủ tục hồ sơ nhanh gọn, không phải qua đại sứ quán hay lãnh sứ quán Hàn Quốc phỏng vấn, tỉ lệ được cấp visa thẳng đạt gần 100%, một số trường lấy độ tuổi lên tới 26 và không hạn chế số năm đã tốt ghiệp. Nhược điểm là: Chi phí thường cao hơn, không được chọn trường nằm ngoài danh sách trường ưu tiên tại Hàn Quốc có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1% được cục xuất nhập cảnh Hàn Quốc thẩm định.

Translate »
0886.383.666